تبلیغات
اُوج - فلسفه استراتژی


ورود به سایت گوگل
ورود به سایت یاهو
ورود به سایت آلتاویستا

نظر شما در خصوص مطالب تارنما


برای محاسبه وزن ایده آل و اطلاع از میزان اضافه وزن خود بر روی عکس کلیک کنید.

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

مفهوم استراتژی زاییده فضای رقابتی و محدودیت منابع است. انسان در جهانی پر از محدودیت زندگی می کند.صرف منابع محدود بر موضوعات غیر اصلی جریمه اش واگذاری میدان رقابتی به رقیبی است که منابع محدود خود را بر موضوعات اصلی متمرکزکرده است. موضوعاتی که نتیجه اش مزیت های بیشتری (نسبت به رقیب) می باشد. ماهیت استراتژی، تشخیص فرصت های اصلی و تمرکزمنابع در جهت تحقق منافع نهفته در آنهاست. فلسفة استراتژی نشان می دهد که درون مایة اصلی استراتژی، فرصت ها هستند. بدون دستیابی به فرصت های استراتژیك، منافع استراتژیك به دست نمی آید.

تعریف استراتژی
استراتژی چیست؟ مینتزبرگ برای استراتژی ٥ معنی پیشنهاد می کند:
طرح، تمهید، الگو، وضعیت ، و دیدگاه. مشاوران مكینزی آن را با عبارت "درك ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن" بیان می کنند. این تعاریف همگی درست هستند، فقط اگر فلسفة استراتژی را به همراه داشته باشند، یعنی بر درك و استفاده از فرصت ها استوار باشند. در واقع بدون درك فرصت های استراتژیك، استراتژی امری کاملاً بی ثمر است. فرصت ها درون مایة اصلی استراتژی اند و بدون آن هیچ نتیجه ای عاید نخواهدشد. در رویكرد استراتژی باید دائم به دنبال فرصتها بود، فرصت هایی که برای سازمان منافع کثیری به همراه داشته باشد.

فرصت های استراتژیك
فرصت عبارت است از فراهم شدن عوامل بروز منفعت به صورت ناقص. فرصت "بالقوه" برای همه وجود دارد، ولی فرصت "بالفعل" براساس قابلیت تكمیل عوامل منفعت تنها به افراد و سازمان های خاص تعلق می گیرد. برای مثال شبكه اینترنت (فرصت بالقوه) برای یك کشاورز سنتی هیچگونه فرصتی به همراه ندارد ولی همین پدیده برای یك سازمان کشاورزی پیشرفته، فرصت های گوناگونی (از جمله کسب سریع اطلاعات هواشناسی) را فراهم می آورد. 
این نگرش نشان می دهد که فرصت ها صرفاً زاییدة عوامل محیطی نیستند و قابلیت ها (عوامل داخلی) نیز در شكل گیری آنها نقش مؤثری دارند. سازمان ها برای در اختیار داشتن فرصت های (بالفعل) بیشتر باید قابلیت های خود را توسعه دهند و این امر مبنای برنامه های قابلیت ساز است. برنامه های قابلیت ساز را می توان برنامه های فرصت آفرینی نیز لقب داد. در جهان رقابتی، در انحصار داشتن قابلیت های کلیدی، یك مزیت مؤثر است و توسعة قابلیت های کلیدی، جزو اهداف اصلی سازمان هاست. قابلیت ها، اساس مزیت رقابتی سازمان ها در بهره گیری از فرصت ها به شمار می آید.

توسعة فرصت ها
هر سازمان موفقی دارای یك یا چند قابلیت کلیدی است. قابلیت های کلیدی توانمندی هایی اند که در موفقیت کسب و کار نقش اساسی داشته و دستیابی به آن به آسانی امكان پذیر نباشد. قابلیت های کلیدی ممكن است از نوع تكنولوژی، منابع کمیاب و یا فرآیندهای منحصر به فرد باشد. زمینه قابلیت های کلیدی، گلوگاه های کسب و کاراست. برای توسعة قابلیت های کلیدی دو رویكرد وجود دارد: پیش نگر و پس نگر. در رویكرد پیش نگر، استراتژیست آینده را پیش بینی کرده و در جهت دستیابی به قابلیت های مورد نیاز آینده، سرمایه گذاری می کند.به عنوان مثال، مالزی کشوری است که استراتژی خود را برای استفاده از فرصتهای نهفته در عصر تكنولوژی اطلاعات بنا نهاده و پروژه ( MSC ) را برای ایجاد زیرساخت های کسب و کار سال 2020 به اجرا گذاشته است.

اگر پارادایم آتی، تكنولوژی اطلاعات باشد، بی شك مالزی و کشورهای مشابه در استفاده از فرصت های عصر اطلاعات پیشی خواهندگرفت، ولی اگر این پیشبینی اشتباه باشد، همة این سرمایه گذاری ها به حسرت بدل خواهدشد. رویكرد پیش نگر ریسك سرمایه گذاری بالایی را متوجه سازمان خواه کرد. اما رویكرد پس نگر به مراتب اقتصادی تر است ولی در مقابل، ریسك از دست رفتن فرصت ها را متوجه سازمان می کند. ورود دیرهنگام شرکت سونی به بازار انفورماتیك نمونة بارزی از این رویكرد است.
یكی دیگر از ابعاد مهم برنامه های قابلیت ساز، انتخاب حیطة توسعة قابلیت هاست. " الگوی فرصت های بالقوه" در این زمینه در دو محور شكل می گیرد: چگالی فرصت ها و حوزة سازمان.

الف: چگالی فرصت ها
این مسئله برای زمینه های مختلف کسب و کارمتفاوت است. دهة ١٩٥٠ دهة فولاد و دهة 1960 دهة الكترونیك بود و پس از آنها کسب و کارانفورماتیك عرضه کنندة بیشترین فرصتها شد.
برپایة توصیة رویكرد استراتژیك، قابلیت های سازمان را در جایی توسعه دهید که بالاترین چگالی فرصت وجود دارد.

ب: حوزه سازمان
هر شرکت موفقی"قابلیت های کلیدی" خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز رقابتی ویژه ای به حساب آید. شرکت تویوتا از قابلیت های زیادی برخوردار است ولی آیا این قابلیت ها می توانند در حوزه کسب و کارموتورسیكلت توان رقابت با هوندا را فراهم سازد؟ قاعدة کلی می گوید: فاصله گرفتن از حوزة اصلی کسب و کار، اثربخشی قابلیت های کلیدی سازمان را کاهش می دهد.

ج: الگوی فضای فرصت های بالقوه
این الگو نشان می دهد که اگر چه قابلیت سازی در حوز ه های جدید، بخش بیشتری از فضای فرصت های بالقوه رادر اختیار سازمان می گذارد، ولی دور شدن از حوزة توانمندی های کلیدی سازمان، امكان بهره برداری از این فرصت ها را کاهش می دهد. انتخاب حد بهینه ای برای این امر از عوامل تعیین کننده در اثربخشی برنامه های توسعة فرصت به شمار می آید.

راهكار استراتژیك اولین قدم در این راه درك فرصت هاست که با تشخیص قواعد حاکم بر آن تكامل می یابد. قواعد به ما نشان می دهد که چگونه می توان عوامل تحقق منفعت را کامل کرد و به فعل درآورد. اصولاً استراتژی به دو بخش اصلی تفكیك می شود: فرصت یابی استراتژیك، راهیابی استراتژیك. اقدامات مربوط به فرصت یابی استراتژیك در مرحلة راهیابی استراتژیك مشخص می شود. اما برای راهیابی استراتژیك دو رویكرد کلی وجود دارد:
  • قاعده روی
  • قاعده شكنی
الف: قاعده روی
قاعده روی به تلاش برای یافتن راهكارهایی اطلاق می شود که بر مبنای قواعد حاکم شكل گرفته اند.لازمة این کار شناخت قواعد است. در این رویكرد استراتژیست می بایست قواعد را بشناسد و سپس کم هزینه ترین روش تكمیل عوامل فرصت را پیش گیرد.
ب : قاعده شكنی
در این رویكرد برای حل گلوگاه استراتژیك، تغییر قواعد موجود به قاعده ای که شانس استفاده از فرصت را برای سازمان افزایش دهد مورد توجه قرار می گیرد. هنگامی که جف بزوس در سال ١٩٩٥ تصمیم گرفت تا به جای شبكه توزیع معمول کتاب و نشریات از اینترنت استفاده کند، یك راهكار استراتژیك قاعده شكنانه برای شرکت آمازون پایه گذاری شد. امروزه این شرکت با عرضة ١٨ میلیون عنوان کتاب از انبار مجازی خود بیش از ١٢٦ میلیون مشتری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

برگرفته از کتاب برنامه ریزی استراتژیک زنده یاد دکتر وفاغفاریان:: مرتبط با: مدیریت ,
:: برچسب‌ها: استراتژی , استراتژیک , فلسفه استراتژی , فرصت , تكنولوژی اطلاعات ,
نگارنده : رضا عظیمی
تاریخ : جمعه 1392/02/13
 


عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران، باید اُوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.